தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி மையத்தில் விஞ்ஞானி பணிகள்

10/8/2018 3:04:02 PM

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி மையத்தில் விஞ்ஞானி பணிகள்


சென்னையில் உள்ள தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி மையத்தில் சயின்டிஸ்ட், டெக்னிக்கல் ஆபீசர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பணியிடங்கள் விவரம்:

1. Scientist ‘C’: (Programming): 1 இடம் (பொது). வயது: 40க்குள்.
2. Scientist ‘B’: (Bio-chemistry): 1 இடம் (எஸ்சி-மாற்றுத்திறனாளி): வயது: 35க்குள்.
3. Scientist ‘B’: (Social & Behavioural Sciences): 1 இடம் (எஸ்டி) வயது: 35க்குள்.
4. Scientist ‘B’: (Medical) NIRT-Epidemiology Unit: 1 இடம் (பொது). வயது: 35க்குள்.
5. Technical Officer-B: 10 இடங்கள்: (பொது-7, எஸ்சி-1, ஒபிசி-2). வயது: 35க்குள்
6. Technical Officer-B NIRT-Epidemiology Unit: 1 இடம் (பொது). வயது: 35க்குள். மாதிரி விண்ணப்பம் மற்றும் கல்வித்தகுதி,
விண்ணப்பிக்கும் முறை உள்ளிட்ட விவரங்களுக்கு www.nirt.res.in அல்லது www.ncs.gov.in என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும்.

விண்ணப்பம் சென்றடைய வேண்டிய கடைசி நாள்: 30.10.2018.

X