எல்லை சாலை அமைப்பு நிறுவனத்தில் 778 இடங்கள்

6/25/2019 2:38:25 PM

எல்லை சாலை அமைப்பு நிறுவனத்தில் 778 இடங்கள்

எல்லை சாலை அமைப்பு நிறுவனத்தில் 778 இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

பணியிடங்கள் விவரம்:

1. Driver Mechanical Transport (DVRMT) (OG): 388 இடங்கள் (பொது-159, ஒபிசி-104, எஸ்சி-58, எஸ்டி-29, பொருளாதார பிற்பட்டோர்- 38) தகுதி: 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் கனரக வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

2. Electrician:  101 இடங்கள்: (பொது42,  ஒபிசி- 27, எஸ்சி-15, எஸ்டி-7, பொருளாதார பிற்பட்டோர்-10). தகுதி: 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் ஆட்டோ எலக்ட்ரீசியன் பாடத்தில் ஐடிஐ மற்றும் ஒரு வருட பணி அனுபவம்.

3. Vehicle Mechanic: 92 இடங்கள் (பொது-40, ஒபிசி-24, எஸ்சி-13, எஸ்டி-6, பொருளாதார பிற்பட்டோர்-9). தகுதி: Motor Vehicle Mechanic/Diesel Mechanic/ Heat Engine Mechanic தொழிற்பிரிவில் ஐடிஐ. மேற்குறிப்பிட்ட 3 பணிகளுக்கும் வயது: 18 முதல் 27க்குள். சம்பளம்: ரூ.19,900-44,400.

4. Multi Skilled Worker (Cook): 197 இடங்கள் (பொது-81, ஒபிசி- 53, எஸ்சி-29, எஸ்டி-14, பொருளாதார பிற்பட்டோர்- 20). தகுதி: 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் கடினமான பணிகளை செய்வதற்கேற்ற வகையில் திடகாத்திரமான உடலமைப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது: 18 முதல் 25க்குள். சம்பளம்: ரூ.18,000- 39,900.

மாதிரி விண்ணப்பம் மற்றும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு www.bro.gov.in என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும்.

விண்ணப்பம் சென்றடைய வேண்டிய கடைசி நாள்: 10.7.2019.

X