நானோ தொழில்நுட்பப் படிப்புகளும் வேலை வாய்ப்புகளும்!

8/6/2019 12:52:48 PM

நானோ தொழில்நுட்பப் படிப்புகளும் வேலை வாய்ப்புகளும்!

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல், பொறியியல், மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கியத் துறைகளில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் புதிய தொழில்நுட்பமான நானோ தொழில் நுட்பம் (Nanotechnology) 21 ஆம் நூற்றாண்டில் முதன்மையான இடத்தைப் பிடிக்கும் என்கின்றனர். இதனால் உலகம் முழுவதும் நானோ தொழில்நுட்பம் குறித்த பல்வேறு படிப்புகள் தொடங்கப்பட்டுவருகின்றன. இந்தியாவிலும் இத்தொழில்நுட்பப் படிப்புகள் பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களில் இடம்பெறத் தொடங்கியிருக்கின்றன.

படிப்புகள்

இந்தியாவில் நானோ தொழில்நுட்பம் குறித்த படிப்புகளில் நானோ அறிவியல், நானோ தொழில்நுட்பம் எனும் இரு பிரிவுகளில் இளநிலைப் பட்டப்படிப்புகளும் (B.Sc./B.E or B.Tech), முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புகளும் (M.Sc / M.Tech) இடம்பெற்றிருக்கின்றன. முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புகளில் நானோ தொழில்நுட்பம் (Nano-Technology) எனும் பொதுவான பாடப்பிரிவு தவிர, தற்போது பாலிமர் நானோ தொழில்நுட்பம் (Polymer Nano-Technology), உடல்நலத்திற்கான நானோ தொழில்நுட்பம் (Health Care Nano Technology) என்பது போன்ற சில சிறப்புப் பாடங்களுடான முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புகளும் தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

சில கல்லூரிகளில் நானோ அறிவியல், நானோ தொழில்நுட்பப் பாடங்களில் ஐந்தாண்டு கால அளவிலான ஒருங்கிணைந்த முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புகள் (M.Sc./M.Tech) இடம்பெற்றிருக்கின்றன. இதுபோல் இரட்டைப் பட்டப்படிப்பு (Dual Course) முறைகளிலும் முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. நானோ தொழில்நுட்பம் குறித்த ஆய்வுப் படிப்புகளாக நானோ அறிவியலில் ஆய்வியல் நிறைஞர் (M.Phil) மற்றும் முனைவர் (Ph.D) பட்டப்படிப்புகளும், நானோ தொழில்நுட்பத்தில் முனைவர் (Ph.D) பட்டப்படிப்பும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. இவை தவிர, ஒரு சில கல்லூரிகளில் நானோ அறிவியலில் முதுநிலைப் பட்டயப்படிப்பும், சான்றிதழ் படிப்புகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

கல்வித் தகுதிகள்

நானோ தொழில்நுட்பப் படிப்புகளுக்குப் பொதுவாக +2 வகுப்பில் அறிவியல் பாடப்பிரிவுகளை எடுத்துப் படித்திருக்க வேண்டும் என்கிற பொதுக் கல்வித் தகுதி இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு நிலையிலான படிப்புகளுக்கும் தேவையான கல்வித்தகுதி விவரங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன.

இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு

மூன்று ஆண்டுகால அளவிலான நானோ அறிவியல் (B.Sc) இளநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கு +2 வகுப்பில் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் கணிதம் (PCM) அல்லது இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் (PCB) பாடங்களில் 60% மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். நான்கு ஆண்டுகால அளவிலான நானோ தொழில்நுட்பம் (B.Tech) இளநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கு +2 வகுப்பில் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் கணிதம் (PCM) பாடங்களில் 60% மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். சில மாநிலங்களில் இந்த மதிப்பெண்களில் அரசு இடஒதுக்கீட்டு நடைமுறைகளுக்கேற்ப மதிப்பெண் தளர்வுகளும் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பு

இரண்டு ஆண்டுகால அளவிலான நானோ அறிவியல் (M.Sc) முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கு நானோ அறிவியல் அல்லது அதற்கு இணையான பாடப்பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் (B.Sc) பெற்றிருக்க வேண்டும். நானோ தொழில்நுட்பம் (M.Tech) முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கு 60% மதிப்பெண்களுடன் பொறியியலில் இளநிலைப் பட்டம் (B.E/B.Tech) அல்லது இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல், இயற்கை அறிவியல், கணிதம், மின்னணு வியல் (Electronics), கருவியியல் (Instrumentation) போன்ற அறிவியல் தொடர்புடைய பாடத்தில் முதுநிலைப் பட்டம் (M.Sc) பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ஆய்வுப் படிப்புகள்

நானோ அறிவியல் பாடத்தில் ஆய்வியல் நிறைஞர் (M.Phil) மற்றும் முனைவர் (Ph.D) போன்ற ஆய்வுப் படிப்புகளுக்கு நானோ அறிவியல் பாடத்தில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். நானோ தொழில்நுட்பம் பாடத்தில் முனைவர் (Ph.D) பட்டப்படிப்பிற்கு ஏதாவதொரு பொறியியலில் முதுநிலைப் பட்டம் (M.E/M.Tech) அல்லது பொறியியலில் இளநிலைப் பட்டம் (B.E/B.Tech) அல்லது ஏதாவதொரு அறிவியல் பாடத்தில் முதுநிலைப் பட்டம் (M.Sc) பெற்றிருக்க வேண்டும்.

முதன்மைக் கல்லூரிகள்

நானோ தொழில்நுட்பம் குறித்த படிப்புகளில் ஒடிசாவிலுள்ள மத்திய நெகிழிப் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)), மும்பை, கான்பூர், டெல்லி, சென்னை மற்றும் கவுஹாத்தியிலுள்ள இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கழகங்கள் (IIT), பெங்களூரிலுள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (Indian Institute of Science), உத்தரப்பிரதேசம், நொய்டாவிலுள்ள அமிதி பல்கலைக்கழகம் (Amity University), குரு ஷேத்திரா மற்றும் காலிகட்டிலுள்ள தேசியத் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (National Institute of Technology), கொச்சியிலுள்ள அமிர்தா நானோ அறிவியல் மையம் (Amritha Centre for Nanosciences), போபாலிலுள்ள மௌலானா ஆசாத் தேசியத் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (Maulana Azad National Institute of Technology), தஞ்சாவூரிலுள்ள சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகம் (Sasthra University) போன்றவை முதன்மையானவைகளாக இருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டில் சென்னை, எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைக்கழகம் (SRM University), வேலூர் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (Vellore Institute of Technology) உட்பட தமிழ் நாட்டின் பல பொறியியல் கல்லூரிகளில் நானோ தொழில்நுட்பம் குறித்த முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.

மாணவர் சேர்க்கை

நானோ அறிவியல் (B.Sc) இளநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கு +2 மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. நானோ தொழில்நுட்பம் (B.Tech) இளநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கு இந்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கழகம் (Indian Institute of Technology), தேசியத் தொழில்நுட்பக் கழகம் (National Institute of Technology) போன்ற கல்வி நிறுவனங்களில் +2 மதிப்பெண்களுடன் இணை நுழைவுத் தேர்வு (முதன்மை) (JEE-Main) தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களும் கணக்கிடப்பட்டு மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்படுகின்றன. தமிழ்நாடு போன்ற சில மாநிலங்களில் +2 வகுப்பில் தொடர்புடைய பாடங்களில் எடுத்த மதிப்பெண்களைக் கொண்டு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.

நானோ அறிவியல், நானோ தொழில்நுட்பம் ஆகிய முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புகளுக்கு நுழைவுத் தேர்வுகள் மூலம் சேர்க்கை நடைபெறுகின்றன. நானோ அறிவியல் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்பம் குறித்த ஆய்வுப் படிப்புகளுக்கு முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பு மற்றும் அறிவியல் தொடர்புடைய பாடங்களுக்கான தேசியத் தகுதித் தேர்வு (National Eligibility Test) மற்றும் பொறியியல் பட்டதாரித் தகுதித் தேர்வில் (GATE) பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் சேர்க்கை நடைபெறுகின்றன.
 
வேலை வாய்ப்புகள்

நானோ தொழில்நுட்பம் படித்த மாணவர்களுக்கு மருந்துத் தயாரிப்பு (Pharmaceutical), உயிரித் தகவலியல் (Bio-Informatics), நானோ மருத்துவம் (Nano Medicine), நானோ நச்சியல் (Nano Toxicology), நானோ ஆற்றல் உற்பத்தி (Nano - Power Generating), முதல்நிலை உயிரணு வளர்ச்சி (Stem Cell Development) போன்ற பல்வேறு துறைகளிலான நிறுவனங்களில் முதன்மையான வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன. இதுபோல், உடல்நலம் (Health), சுற்றுச்சூழல் (Environment), வேளாண்மை (Agriculture), மரபியல் (Genetics), தடய அறிவியல் (Forensic Science), உயிரித் தொழில்நுட்பம் (Bio-Technology), தகவல் மற்றும் ஊடகம் (Communication & Media), விண்வெளி ஆய்வு (Space Research), உணவு மற்றும் பானங்கள் (Food & Beverage) போன்ற பிற நிறுவனங்களிலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான வேலைவாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. மேலும் அரசு மற்றும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள், ஆய்வு நிறுவனங்கள் போன்றவற்றில் ஆசிரியர் மற்றும் ஆய்வாளர் பணியிடங்கள் அதிக அளவில் இருக்கின்றன.

நானோ தொழில்நுட்பம் படிப்பவர்களுக்கு இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் அதிகச் சம்பளத்துடனான வேலைவாய்ப்பு நிச்சயம் என்பதால், இப்படிப்புகளில் சேர்க்கையைப் பெறும் மாணவர்களின் வாழ்வு வளமாக அமைய அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.

-T.S.மணி

X