+2 கணக்குப் பதிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

+2 கணக்குப் பதிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 15:03

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

* பொதுத் தேர்வு டிப்ஸ்

பன்னிரண்டாம் வகுப்புக் கணக்குப...

மேலும்

தேவைக்கேற்ப தேர்ந்தெடுங்கள் தொழில்நுட்பப் படிப்புகளை!

தேவைக்கேற்ப தேர்ந்தெடுங்கள் தொழில்நுட்பப் படிப்புகளை! 17:07

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

* வழிகாட்டல்

அறிவுத் திறன் வளர்ச்சிக்காகக் கல்வி என்ற ...

மேலும்

உங்களை நீங்களே ஊக்கப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்!

உங்களை நீங்களே ஊக்கப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்! 14:10

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வாழ்வில் மிகவும் சிக்கலான அல்லது சறுக்கலான சமயங்களில் நமக்கு எதுவுமே கைகொடு...

மேலும்

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வணிகவியல் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

 பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வணிகவியல் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 16:34

நன்றி குங்குமம் கல்வி - வழிக்காட்டி

பொதுத்தேர்வு டிப்ஸ்

கடந்த சில இதழ்களில் +2 பொதுத்தேர்வுக்குத் த...

மேலும்

IIT மாணவி தற்கொலைக்கு நீதி கிடைக்குமா?

IIT மாணவி தற்கொலைக்கு நீதி கிடைக்குமா? 14:49

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

சர்ச்சை

மாணவர்களின் போராட்டங்களோடு பலரையும் திரும்பி...

மேலும்

குழந்தைநேயப் பள்ளிகளை கட்டமைப்போம்!

குழந்தைநேயப் பள்ளிகளை கட்டமைப்போம்! 14:31

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஆண்டுதோறும் “ குழந்தைகள் தினம்” வெறும் சடங்காகக் கொண்டாடப்படுவதை விடுத்த...

மேலும்

+2 இயற்பியல் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்!

 +2 இயற்பியல் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்! 11:58

*பொதுத்தேர்வு டிப்ஸ்

பல்வேறு தேசிய அளவிலான போட்டித் தேர்வுகளை மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் வகையில் இயற்பியல் பாட வினாத்தாள் அ...

மேலும்
1 / 44 Next Last
X