12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு விலங்கியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு விலங்கியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 15:41

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி-வேலை வழிகாட்டி

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் வினாத்தாள் 70 மதிப்பெண்களைக் கொண்டது. தேர்வு ந...

மேலும்

12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு கணினி பயன்பாடு பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

12ம் வகுப்பு  பொதுத் தேர்வு கணினி பயன்பாடு பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 15:34

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி-வேலை வழிகாட்டி

கணினி பயன்பாடு வினாத்தாள் 4 பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.

 i) 15 ஒரு மதிப்பெண் வினா...

மேலும்

+2 கணிதப்பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

+2 கணிதப்பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 15:58

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

+2 பொதுத் தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டும் விதமாக கடந்த சில மாதங...

மேலும்

மதிப்பெண் பெறுவதுதான் கல்வியின் நோக்கமா?

மதிப்பெண் பெறுவதுதான் கல்வியின் நோக்கமா? 15:16

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளிவரும்போதெல்லாம் கூடவே ஒரு ச...

மேலும்

பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு உயிரியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

பிளஸ் 2  பொதுத்தேர்வு உயிரியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 15:11

நன்றி குங்குமம் கல்வி - வழிக்காட்டி

பொதுத் தேர்வு டிப்ஸ்

+2 பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்...

மேலும்

10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 14:50

நன்றி குங்குமம் கல்வி - வழிக்காட்டி

* பொதுத்தேர்வு டிப்ஸ்

முதல் முதலாகப் புதிய பாடத்திட்டத்தில் பத...

மேலும்

பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு பொருளாதார பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு பொருளாதார பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 15:48

நன்றி குங்குமம் கல்வி வழிகாட்டி

+2 பொதுத்தேர்விற்குத் தயாராகிக்கொண்டிருக்கும் மாணவச் செல்வங்களுக்கு நல்ல முறையில் தேர்வு...

மேலும்
1 / 45 Next Last
X