மதிப்பெண் பெறுவதுதான் கல்வியின் நோக்கமா?

மதிப்பெண் பெறுவதுதான் கல்வியின் நோக்கமா? 15:16

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளிவரும்போதெல்லாம் கூடவே ஒரு ச...

மேலும்

பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு உயிரியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

பிளஸ் 2  பொதுத்தேர்வு உயிரியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 15:11

நன்றி குங்குமம் கல்வி - வழிக்காட்டி

பொதுத் தேர்வு டிப்ஸ்

+2 பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்...

மேலும்

10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 14:50

நன்றி குங்குமம் கல்வி - வழிக்காட்டி

* பொதுத்தேர்வு டிப்ஸ்

முதல் முதலாகப் புதிய பாடத்திட்டத்தில் பத...

மேலும்

பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு பொருளாதார பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு பொருளாதார பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 15:48

நன்றி குங்குமம் கல்வி வழிகாட்டி

+2 பொதுத்தேர்விற்குத் தயாராகிக்கொண்டிருக்கும் மாணவச் செல்வங்களுக்கு நல்ல முறையில் தேர்வு...

மேலும்

10ம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

10ம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 17:31

நன்றி குங்குமம் கல்வி-வழிகாட்டி

பொதுத்தேர்வு

பொதுத் தேர்வுக்குத் தயாராகும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவ...

மேலும்

+2 கணக்குப் பதிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

+2 கணக்குப் பதிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ் 15:03

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

* பொதுத் தேர்வு டிப்ஸ்

பன்னிரண்டாம் வகுப்புக் கணக்குப...

மேலும்

தேவைக்கேற்ப தேர்ந்தெடுங்கள் தொழில்நுட்பப் படிப்புகளை!

தேவைக்கேற்ப தேர்ந்தெடுங்கள் தொழில்நுட்பப் படிப்புகளை! 17:07

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

* வழிகாட்டல்

அறிவுத் திறன் வளர்ச்சிக்காகக் கல்வி என்ற ...

மேலும்
1 / 45 Next Last
X