சாகச உணர்வுதான் மனதிற்கு சக்தி தரும்!

சாகச உணர்வுதான் மனதிற்கு சக்தி தரும்! 14:37

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உளவியல் தொடர் 21

உடல்... மனம்... ஈகோ!

மனிதர்களுக...

மேலும்

எஸ்.எஸ்.பி நடத்தும் குழுத் தேர்வுகள்!

எஸ்.எஸ்.பி நடத்தும் குழுத் தேர்வுகள்! 12:36

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வேலை வேண்டுமா?

“எஸ்.எஸ்.பி.” (SSB) என அழைக்கப்படும் “சர்வீசஸ...

மேலும்

திறமையை மதிப்பிடும் தேர்வுகள்!

திறமையை மதிப்பிடும் தேர்வுகள்! 12:50

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உத்வேகத் தொடர் 29

வேலை வேண்டுமா?

பாதுகாப்பு...

மேலும்

நியாயமான சுதந்திரமும் மிதமான கட்டுப்பாடுகளும் தேவை!

நியாயமான சுதந்திரமும் மிதமான கட்டுப்பாடுகளும் தேவை! 12:41

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உளவியல் தொடர் 20

உடல்... மனம்... ஈகோ!

அறிவைக்கொண...

மேலும்

எஸ்.எஸ்.பி. தேர்வு அமைப்பும் நடைமுறையும்..!

எஸ்.எஸ்.பி. தேர்வு அமைப்பும் நடைமுறையும்..! 10:22

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உத்வேகத் தொடர் 28

வேலை வேண்டுமா?

பாதுகாப்பு...

மேலும்

அதிக கட்டுப்பாடுகள் குழந்தைகள் மனதை உறுதியற்றதாக்கும்!

அதிக கட்டுப்பாடுகள் குழந்தைகள் மனதை உறுதியற்றதாக்கும்! 10:19

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உளவியல் தொடர் 19

உடல்... மனம்... ஈகோ!

ஈகோவால் சூழ...

மேலும்

NDA & NA தேர்வும் SSB இண்டர்வியூவும்

NDA & NA தேர்வும் SSB இண்டர்வியூவும் 17:00

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

 உத்வேகத் தொடர் 27

வேலை வேண்டுமா?

“நேஷனல் ...

மேலும்
1 / 18 Next Last