நம்பிக்கை உடையவர்கள் தோற்றுப் போவதில்லை!

நம்பிக்கை உடையவர்கள் தோற்றுப் போவதில்லை! 16:50

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வாழ்க்கையில் சாதனைபுரிய யாருக்குத்தான் ஆசையில்லை, எல்லோருக்கும் உண்டு, அது ம...

மேலும்

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா?

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா? 14:40

நன்றி குங்குமச் சிமிழ் கல்வி-வேலை வழிகாட்டி

மொழி

ஸ்போக்கன் இங்க்லிஷ் பேச்சு 3 (இலக்கண...

மேலும்

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா?

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா? 15:08

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மொழி

ஸ்போக்கன் இங்கிலிஷ் பேச்சு 2 (இலக்க...

மேலும்

வேலை வாய்ப்புகளைத் தேட வேண்டாம்… உருவாக்கலாம்!

வேலை வாய்ப்புகளைத் தேட வேண்டாம்… உருவாக்கலாம்! 17:10

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

படிப்புக்கேற்ற வேலையா வேலைக்கேற்ற படிப்பா

தன் பிள்ளை...

மேலும்

ஊரைச் சுத்தப்படுத்தும் ‘குப்பைக்காரன்’ இளைஞர்கள் குழு!

ஊரைச் சுத்தப்படுத்தும் ‘குப்பைக்காரன்’ இளைஞர்கள் குழு! 15:17

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

இந்தியாவிற்கு வந்திருந்த சுகாதாரத்திற்கான மனித உரிமைகளின் ஐ.நா. சிறப்பு செய்...

மேலும்

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா?

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா? 15:35

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஸ்போக்கன் இங்க்லிஷ் பேச்சு 1 (இலக்கணம் தேவையா?)

‘‘ஆங...

மேலும்

பல கோடி குடும்பங்களை வாழவைப்பது தனியார்துறை வேலைகளே!

பல கோடி குடும்பங்களை வாழவைப்பது தனியார்துறை வேலைகளே! 15:32

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

படிப்புக்கேற்ற வேலையா? வேலைக்கேற்ற படிப்பா?

நம் நாட்ட...

மேலும்
1 / 28 Next Last
X