கம்பைண்ட் ஜியோ சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஜியாலஜிஸ்ட் தேர்வுப் பாடத்திட்டம்!

கம்பைண்ட் ஜியோ சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஜியாலஜிஸ்ட் தேர்வுப் பாடத்திட்டம்! 17:57

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

 உத்வேகத் தொடர் 24

வேலை வேண்டுமா?

“கம்பைண...

மேலும்

உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஏற்படும் தடைகள்!

உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஏற்படும் தடைகள்! 16:58

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உளவியல் தொடர் 15

உடல்...மனம்...ஈகோ!

‘கண்கள், கை...

மேலும்

சகிப்புத்தன்மையும்...பொறுத்துப்போவதும் வேறு வேறு!

சகிப்புத்தன்மையும்...பொறுத்துப்போவதும் வேறு வேறு! 15:00

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உளவியல் தொடர் 14

உடல்... மனம்... ஈகோ!

அன்பு என்பத...

மேலும்

CGSG தேர்வு எழுதுவதற்கான தகுதிகளும் தேர்வுத் திட்டமும்

CGSG தேர்வு எழுதுவதற்கான தகுதிகளும் தேர்வுத் திட்டமும் 14:58

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உத்வேகத் தொடர் 23

வேலை வேண்டுமா?

மத்திய அரசி...

மேலும்

நிமிடத்துக்கு நிமிடம் நிலை மாறும் ஈகோ!

நிமிடத்துக்கு நிமிடம் நிலை மாறும் ஈகோ! 14:55

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உளவியல் தொடர் 13

உடல்...மனம்...ஈகோ!

“நீங்கள் எ...

மேலும்

நிலம் சம்பந்தப்பட்ட அரசுப் பணிகளில் சேரகம்பைண்ட் ஜியோ சயின்டிஸ்ட் & ஜியாலஜிஸ்ட் தேர்வு

நிலம் சம்பந்தப்பட்ட அரசுப் பணிகளில் சேரகம்பைண்ட் ஜியோ சயின்டிஸ்ட் & ஜியாலஜிஸ்ட் தேர்வு 14:41

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உத்வேகத் தொடர் 22

வேலை வேண்டுமா?

உலகத்திலுள...

மேலும்

நான் மதிப்பானவன் நீ மதிப்பற்றவன்

நான் மதிப்பானவன் நீ மதிப்பற்றவன் 14:32

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உளவியல் தொடர் 12

உடல்... மனம்... ஈகோ!

“எவ்வளவுதான் அன்போடு அ...

மேலும்
1 / 16 Next Last