அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா?

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா? 15:33

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

*மொழி

Spot the  Error-7

Subject Verb Agreement-1

ஆங்கில மொழிப்பயிற்சிக்கான இந்தப் பகுதியி...

மேலும்

உணர்வுகளும்... சைகைகளும்!

உணர்வுகளும்... சைகைகளும்! 10:45

நன்றி குங்குமம் கல்வி-வழிக்காட்டி

* உடல்மொழி
*நடை உடை பாவனை 16

பிரான்சில் நடைபெ...

மேலும்

கைகள் வழியாகவும் உடல்மொழி வெளிப்படும்!

கைகள் வழியாகவும் உடல்மொழி வெளிப்படும்! 15:48

நன்றி குங்குமம் கல்வி - வழிக்காட்டி

*உடல் மொழி 15

அன்பை வெளிப்படுத்தும்போது, மிருகங்கள் பணிவாகக் கழு...

மேலும்

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா?

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா? 15:55

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

Many boys vs many a boy…

ரகுவின் அருகில் வந்து நின்ற ரவி, ‘‘சார்,...

மேலும்

தோல்விகளைக் கண்டு துவண்டுவிடாதீர்கள்!

தோல்விகளைக் கண்டு துவண்டுவிடாதீர்கள்! 15:57

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நம்மில் பலர் தோல்வி மனப்பான்மையோடுதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதிலும் ப...

மேலும்

உண்மையை உணர்த்தும் உள்ளங்கைகள்!

உண்மையை உணர்த்தும் உள்ளங்கைகள்! 17:38

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நடை உடை பாவனை!

உடல்மொழியின் வெளிப்பாட்டிலும், மனிதனின் பரிண...

மேலும்

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா?

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா? 17:32

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

Spot  the  Error-5   Usage of ‘neither… nor’

அலுவலக வேலையில் ஆழ்ந்திருந்...

மேலும்
1 / 32 Next Last
X