உதவித்தொகையுடன் படிக்கலாம்...அடிப்படை அறிவியல் ஆய்வுப் படிப்புகள்

உதவித்தொகையுடன் படிக்கலாம்...அடிப்படை அறிவியல் ஆய்வுப் படிப்புகள் 17:26

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி-வேலை வழிகாட்டி

ஆய்வுப் பிரிவுகள்

தொடக்கப் பள்ளி முதல் இளங்கலை வரை அற...

மேலும்

ரூ.8,000 உதவித்தொகையுடன் நாடகப் பயிற்சி!

ரூ.8,000 உதவித்தொகையுடன் நாடகப் பயிற்சி! 16:59

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மத்திய அரசின் கலாச்சார அமைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும்  நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் டிரா...

மேலும்

உதவித்தொகையுடன் பிரிட்டனில் படிக்கலாம்!

உதவித்தொகையுடன் பிரிட்டனில் படிக்கலாம்! 16:44

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று படிக்க விரும்பும் இந்திய மாணவர்கள் உதவித்தொகையுடன...

மேலும்

உதவித்தொகையுடன் படிக்கலாம் மூளை நரம்பியல் ஆராய்ச்சிப் படிப்புகள்!

உதவித்தொகையுடன் படிக்கலாம் மூளை நரம்பியல் ஆராய்ச்சிப் படிப்புகள்! 15:12

நன்றி குங்குமம் கல்வி-வேலை வழிகாட்டி

மூளை மற்றும் நரம்பியல் சார்ந்த படிப்புகளுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் ஹரி...

மேலும்

உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ள உதவித்தொகை!

உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ள உதவித்தொகை! 17:08

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி


இந்திய அரசின் உயிரி தொழில்நுட்பத் துறையால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான்  Biotechnology Indus...

மேலும்

இந்திய மாணவர்கள் இங்கிலாந்தில் படிக்க செவனிங் உதவித்தொகைத் திட்டம்!

இந்திய மாணவர்கள் இங்கிலாந்தில் படிக்க செவனிங் உதவித்தொகைத் திட்டம்! 12:44

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

இங்கிலாந்தைத் தவிர்த்துப் பிற நாடுகளில் வசிப்பவர்கள், இங்கிலாந்தில் கல்வி ப...

மேலும்

8ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு NMMS உதவித்தொகை தேர்வு!

8ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு NMMS உதவித்தொகை தேர்வு! 12:25

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்குவதற்கான ...

மேலும்
1 / 15 Next Last
X