வேலைவாய்ப்புக்கு உத்தரவாதம் தரும் ஆஸ்திரேலிய பல்கலைக்கழகம்!

வேலைவாய்ப்புக்கு உத்தரவாதம் தரும் ஆஸ்திரேலிய பல்கலைக்கழகம்! 15:20

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெளிநாட்டுக் கல்வி எல்லோருக்கும் சாத்தியம்

ஆஸ்திரேலியாவில...

மேலும்

ஆஸ்திரேலியாவின் 2 வது பழமையான பல்கலைக் கழகம்!

ஆஸ்திரேலியாவின் 2 வது பழமையான பல்கலைக் கழகம்! 12:58

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று படிக்கும் இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நா...

மேலும்

நூறு ஆண்டுகளைக் கடந்த குயின்ஸ்லேண்ட் பல்கலைக்கழகம்!

நூறு ஆண்டுகளைக் கடந்த குயின்ஸ்லேண்ட் பல்கலைக்கழகம்! 17:58

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெளிநாட்டுக் கல்வி எல்லோருக்கும் சாத்தியம்

எதிர்காலத்தை ம...

மேலும்

வெளிநாட்டுக் கல்வி எல்லோருக்கும் சாத்தியம்

வெளிநாட்டுக் கல்வி எல்லோருக்கும் சாத்தியம் 15:12

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நம்பகத்தன்மை தரும் மோனஷ் பல்கலைக்கழகம்!

வாழ்க்கைத் தரத்தை உ...

மேலும்

ஆஸ்திரேலியாவின் டாப் 10 பல்கலைக் கழகங்கள்!

ஆஸ்திரேலியாவின் டாப் 10 பல்கலைக் கழகங்கள்! 15:00

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

படிக்கும்போதே வேலை பார்க்கும் வசதியும், படித்து முடித்த பின்பு நிரந்தர வேலைக...

மேலும்

நிரந்தர வேலை வழங்கும் ஆஸ்திரேலியா!

நிரந்தர வேலை வழங்கும் ஆஸ்திரேலியா! 14:45

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெளிநாட்டுக் கல்வி எல்லோருக்கும் சாத்தியம்

இன்று கல்வி விய...

மேலும்

ஆஸ்திரேலியா! வேலையும் செய்யலாம்... பாடமும் படிக்கலாம்!

ஆஸ்திரேலியா! வேலையும் செய்யலாம்... பாடமும் படிக்கலாம்! 17:47

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெளிநாட்டுக் கல்வி எல்லோருக்கும் சாத்தியம்

இந்தியாவில் பல...

மேலும்
1 / 7 Next Last