ஆஸ்திரேலியாவில் படிக்கணுமா? விசா பெற தயாராகுங்க!

ஆஸ்திரேலியாவில் படிக்கணுமா? விசா பெற தயாராகுங்க! 14:43

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஸ்ரீனிவாஸ் சம்பந்தம் - வெளிநாட்டுக் கல்வி ஆலோசகர்

மேலும்

நூறு ஆண்டுகளைக் கடந்து நிற்கும் RMIT பல்கலைக்கழகம்!

நூறு ஆண்டுகளைக் கடந்து நிற்கும் RMIT பல்கலைக்கழகம்! 14:44

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெளிநாடுகளில் சென்று படித்து தன் கல்வித்திறனை மேம்படுத்திக்கொள்ளவும், வாழ்வ...

மேலும்

ஆராய்ச்சிக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் ஆஸ்திரேலியப் பல்கலைக்கழகம்!

ஆராய்ச்சிக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் ஆஸ்திரேலியப் பல்கலைக்கழகம்! 14:37

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

கல்வி என்பது அறிவுத் திறனை மேம்படுத்திக்கொள்ள என்ற நிலைமை மாறி அதுதான் எதிர்...

மேலும்

தனித்துவம் வாய்ந்த அடிலெய்ட் பல்கலைக்கழகம்!

தனித்துவம் வாய்ந்த அடிலெய்ட் பல்கலைக்கழகம்! 14:42

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெளிநாட்டுக் கல்வி எல்லோருக்கும் சாத்தியம்

வெளிநாடுகளில் ...

மேலும்

தொலைதூரகல்வியில் படித்து சாதிக்கலாம்.......

தொலைதூரகல்வியில் படித்து சாதிக்கலாம்....... 13:03

இன்றைய காலகட்டத்தில் இளைஞர்கள் பலர், தங்களது உயர்கல்வி படிப்பில் நாட்டம் செலுத்தாமல் உள்ளனர். மேலும், பலருக்கு கல்லூரிக்கு சென்று வகுப்புகளில் க...

மேலும்

நூறு ஆண்டுகளைக் கடந்த ஆஸ்திரேலியப் பல்கலைக்கழகம்!

நூறு ஆண்டுகளைக் கடந்த ஆஸ்திரேலியப் பல்கலைக்கழகம்! 14:28

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெளிநாட்டுக் கல்வி எல்லோருக்கும் சாத்தியம்

நம் நாட்டு மாணவ...

மேலும்

ஆராய்ச்சிகளில் அசத்தும் ஆஸ்திரேலிய பல்கலைக்கழகம்!

ஆராய்ச்சிகளில் அசத்தும் ஆஸ்திரேலிய பல்கலைக்கழகம்! 13:01

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெளிநாட்டுக் கல்வி எல்லோருக்கும் சாத்தியம்

சர்வதேச அளவில் ...

மேலும்
1 / 8 Next Last