+2 வணிகவியல் பாடத்தில் சென்டம் வாங்க சூப்பர் டிப்ஸ்

+2 வணிகவியல் பாடத்தில் சென்டம் வாங்க சூப்பர் டிப்ஸ் 14:44

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

+2 தேர்வு டிப்ஸ்

+2 பொதுத்தேர்வுக்கு இன்னும் சிறிதுக்காலமே உள...

மேலும்

அடித்தல் திருத்தல் இன்றி எழுதுங்கள் தேர்வில் அசத்துங்கள்!

அடித்தல் திருத்தல் இன்றி எழுதுங்கள் தேர்வில் அசத்துங்கள்! 14:09

பயமும் பதற்றமும் நெஞ்சைக் கவ்வும். தேர்வை நினைத்தாலே அச்சம் சூழும். படித்தது எல்லாமே மறந்துபோனதைப்போலத் தோன்றும். இதயம் எகிறித் துடிக்கும். 10ம் வக...

மேலும்

கவனம் சிதறாமல் படிக்க சில பயிற்சிகள்!

கவனம் சிதறாமல் படிக்க சில பயிற்சிகள்! 13:07

வழிகாட்டுகிறார்கள் நிபுணர்கள்

10ம் வகுப்பு, +2 பொதுத் தேர்வுக்கான நாட்கள் நெருங்கிவிட்டன. மாணவர்கள் பதற்றத்தோடு இரவு, பகல் பாராமல...

மேலும்

ஒப்பிட்டுப் படிக்க வேண்டாம்! கலந்துரையாடிப் படியுங்கள்!

ஒப்பிட்டுப் படிக்க வேண்டாம்! கலந்துரையாடிப் படியுங்கள்! 13:05

வாழ்க்கையைச் சரியான பாதையில் அமைத்துக்கொள்வதற்கு அடிப்படைத் தகுதிகளான பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் +2 பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச...

மேலும்

+2 பொருளியல் முழு மதிப்பெண் பெறும் வழிமுறைகள்

+2 பொருளியல் முழு மதிப்பெண் பெறும் வழிமுறைகள் 17:44

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

 +2 தேர்வு டிப்ஸ்

கே.பாஸ்கரன் M.A., M.Phil., B.Ed.

+2 தேர்...

மேலும்

+2 உயிரி-விலங்கியல் திட்டமிட்டுப் படித்தால் சென்டம் உங்கள் வசம்!

+2 உயிரி-விலங்கியல் திட்டமிட்டுப் படித்தால் சென்டம் உங்கள் வசம்! 10:44

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

+2 தேர்வு டிப்ஸ்              

“கடந்த இதழில் ...

மேலும்

+2 உயிரி-தாவரவியல் கவனமாகப் படித்தால் சென்டம் நிச்சயம்

+2 உயிரி-தாவரவியல் கவனமாகப் படித்தால் சென்டம் நிச்சயம் 17:21

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

+2 தேர்வு டிப்ஸ்    

“உயிரியல் பாடப்பிரிவைத் தேர்ந்தெடு...

மேலும்
1 / 16 Next Last