இளநிலை வடிவமைப்புப் பட்டம் படிக்க UCEED 2019 நுழைவுத் தேர்வு!

இளநிலை வடிவமைப்புப் பட்டம் படிக்க UCEED 2019 நுழைவுத் தேர்வு! 15:17

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

இந்தியாவில் உள்ள முன்னணி உயர்கல்வி நிறுவனங்களான ஐ.ஐ.டி பாம்பே (IIT - Bombay), ஐ.ஐ.டி கவுஹ...

மேலும்

MBA படிக்க CMAT 2019 நுழைவுத் தேர்வு!

MBA படிக்க CMAT 2019 நுழைவுத் தேர்வு! 14:55

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

இந்தியாவில் உள்ள மேலாண்மைக் கல்லூரிகளில் MBA (Master of Business Administration) மற்றும் PGDM (Post Graduation Diploma in M...

மேலும்

M.Pharm படிக்க GPAT 2019 திறனாய்வுத் தேர்வு! விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா?

M.Pharm படிக்க GPAT 2019 திறனாய்வுத் தேர்வு! விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா? 17:43

நன்றி குங்குமம் கல்வி-வேலைவழிகாட்டி

மருந்தாக்கத் துறையில் உயர்கல்வி பயில (M.Pharm - Master of Pharmacy) தகுதியான மாணவர்களைத் தேர்வு செய்ய `GPA...

மேலும்

உயர் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்களில் B.E., B.Tech படிக்க JEE (MAIN) 2019 நுழைவுத்தேர்வு!

உயர் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்களில் B.E., B.Tech படிக்க JEE (MAIN) 2019 நுழைவுத்தேர்வு! 16:38

நன்றி குங்குமம் கல்வி-வேலை வழிகாட்டி

தேசியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக்கழகம் (NIT) மற்றும் இந்திய அரசின் நிதியுதவியில் செயல்படு...

மேலும்

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகங்களில் M.Sc., Ph.D. படிக்க JAM 2019 நுழைவுத்தேர்வு!

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகங்களில் M.Sc., Ph.D. படிக்க JAM 2019 நுழைவுத்தேர்வு! 16:34

நன்றி குங்குமம் கல்வி-வேலை வழிகாட்டி

இந்தியா முழுவதுமுள்ள இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கழகங்களில் (Indian Institute of Technology) இடம்பெற்றிருக்...

மேலும்

கடல்சார் பட்டப்படிப்புகளுக்கு பொது நுழைவுத் தேர்வு!

கடல்சார் பட்டப்படிப்புகளுக்கு பொது நுழைவுத் தேர்வு! 11:52

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

IMU CET - 2018

முனைவர் ஆர்.ராஜராஜன்

இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் (Indian Mari Time University - IMU) ...

மேலும்

முதுநிலைப் படிப்புக்கான TANCET நுழைவுத் தேர்வு!

முதுநிலைப் படிப்புக்கான TANCET நுழைவுத் தேர்வு! 12:26

தமிழ்நாட்டில் முதுநிலை வணிக மேலாண்மை (Master of Business Administration - MBA), முதுநிலைக் கணினிப் பயன்பாட்டியல் (Master of Computer Application _ MCA), முதுநிலைப் பொறியியல் (Master of Engineering - ME), முதுநிலைத...

மேலும்
First Prev 2 / 21 Next Last
X