கம்பைண்டு ஹையர் செகண்டரி லெவல் எக்ஸாமினேஷன்!

கம்பைண்டு ஹையர் செகண்டரி லெவல் எக்ஸாமினேஷன்! 14:44

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உத்வேகத் தொடர் 54

வேலை வேண்டுமா?

“கம்பைண்ட...

மேலும்

கடந்த கால தவறுகளில் கவனம் செலுத்தாதீர்கள்!

கடந்த கால தவறுகளில் கவனம் செலுத்தாதீர்கள்! 14:36

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உளவியல் தொடர் 45

உடல்... மனம்... ஈகோ!

ஈகோ எப்போது...

மேலும்

இனிமையான இசை ஈகோவை அமைதியாக்கும்!

இனிமையான இசை ஈகோவை அமைதியாக்கும்! 14:36

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உளவியல் தொடர் 44

உடல்... மனம்... ஈகோ!
மேலும்

+2 முடித்தவர்களுக்கான எஸ்.எஸ்.சி.தேர்வு!

+2 முடித்தவர்களுக்கான எஸ்.எஸ்.சி.தேர்வு! 14:34

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உத்வேகத் தொடர் 53

இன்றைய காலகட்டத்தில் ‘படித்த படிப்...

மேலும்

பரிகாசம் செய்வது சுயமதிப்பைச் சிதைக்கும்!

பரிகாசம் செய்வது சுயமதிப்பைச் சிதைக்கும்! 11:31

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உளவியல் தொடர் 43

உடல்... மனம்... ஈகோ!

There are two kinds of egotists...

மேலும்

தற்பெருமை சுயமதிப்பைச் சிதைக்கும்..!

தற்பெருமை சுயமதிப்பைச் சிதைக்கும்..! 14:31

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உளவியல் தொடர் 41

உடல்... மனம்... ஈகோ!

Don’t talk about yourself...

மேலும்

CGL புள்ளியியல் வினா-விடைகள்!

CGL புள்ளியியல் வினா-விடைகள்! 14:27

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உத்வேகத் தொடர் 50

வேலை வேண்டுமா?

ஸ்டாஃப் செல...

மேலும்
First Prev 2 / 27 Next Last
X