அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா?

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா? 13:56

நன்றி குங்குமம் கல்வி - வழிக்காட்டி

மொழி

Tense Forms (went vs has gone)

Spot the Error -12மேலும்

ஆதிக்கம் செலுத்துவோரை எளிதாக சமாளிக்கலாம்!

ஆதிக்கம் செலுத்துவோரை எளிதாக சமாளிக்கலாம்! 15:15

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நடை உடை பாவனை-20

மனிதனின் கைகளில் எல்லாம் இருக்கிறது. மனிதன் த...

மேலும்

சவால்களை எதிர்கொள்ள துணிந்தால் வெற்றிகள் சாத்தியமாகும்!

சவால்களை எதிர்கொள்ள துணிந்தால் வெற்றிகள் சாத்தியமாகும்! 15:13

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

இளைஞர்களுக்கான தன்னம்பிக்கைத் தொடர்-20

புதிதாய்ப...

மேலும்

வெற்றியின் ஆரம்பப் புள்ளி துணிச்சல்!

வெற்றியின் ஆரம்பப் புள்ளி துணிச்சல்! 14:13

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

இளைஞர்களுக்கான தன்னம்பிக்கைத் தொடர்-19

புதிதா...

மேலும்

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா?

அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா? 14:07

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

Spot the Error -10

ஆங்கில மொழிப் பயிற்சிக்கான இந்தப் பகுதியில் ச...

மேலும்

அன்று: ஒற்றை கம்ப்யூட்டரில் ஆரம்பித்த அலுவலகம் இன்று: சர்வதேச நாடுகளுக்கு சேவை வழங்கும் நிறுவனம்

அன்று: ஒற்றை கம்ப்யூட்டரில் ஆரம்பித்த அலுவலகம் இன்று: சர்வதேச நாடுகளுக்கு சேவை வழங்கும் நிறுவனம் 12:49

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்வி கற்றபோது உழைப்பால் உயர்ந்தோர், தன்னம்ப...

மேலும்

கைகொடுத்து அறியலாம் மனோபாவத்தை!

கைகொடுத்து அறியலாம் மனோபாவத்தை! 14:25

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நடை உடை பாவனை: உடல்மொழி-18

நடைமொழி
You can never be overdressed or overeducated
-Oscar Wilde
மேலும்

First Prev 2 / 36 Next Last
X