.பட்டங்கள் வேலை தேடுவதற்கான ஒரு நுழைவுச் சீட்டு மட்டுமே: பல்கலை துணைவேந்தர் சி. குணசேகரன்

.பட்டங்கள் வேலை தேடுவதற்கான ஒரு நுழைவுச் சீட்டு மட்டுமே: பல்கலை துணைவேந்தர் சி. குணசேகரன் 15:33


மாணவர்கள் பன்முகத் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமென வேலூர் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் சி. குணசேகரன் கூறினார்.திருப்பத்தூர் தூ...

மேலும்
First Prev 21 / 21