ஐ.ஐ.டி. நுழைவுத்தேர்வை வெல்ல கோச்சிங் வகுப்புகள் அவசியமா?ஜனவரி 20,2015,18:09 IST

ஐ.ஐ.டி. நுழைவுத்தேர்வை வெல்ல கோச்சிங் வகுப்புகள் அவசியமா?ஜனவரி 20,2015,18:09 IST 15:35

ஐ.ஐ.டி. நுழைவுத்தேர்வில் வெல்ல, கோச்சிங் வகுப்பிற்கு கட்டாயம் செல்ல வேண்டுமா? அல்லது சுயமாகவே திட்டமிட்டுப் படித்து தேர்வை வென்றுவிட முடியுமா? என்...

மேலும்

உங்களை உயர்த்தும் பழக்கங்கள்பிப்ரவரி

உங்களை உயர்த்தும் பழக்கங்கள்பிப்ரவரி 15:34

‘ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்‘

தமிழகப் பேருந்துகளில் வள்ளுவரின் இந்த வைர வரிகளை அடிக்கடி பார்க்கும்போது, அ...

மேலும்

.பட்டங்கள் வேலை தேடுவதற்கான ஒரு நுழைவுச் சீட்டு மட்டுமே: பல்கலை துணைவேந்தர் சி. குணசேகரன்

.பட்டங்கள் வேலை தேடுவதற்கான ஒரு நுழைவுச் சீட்டு மட்டுமே: பல்கலை துணைவேந்தர் சி. குணசேகரன் 15:33


மாணவர்கள் பன்முகத் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமென வேலூர் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் சி. குணசேகரன் கூறினார்.திருப்பத்தூர் தூ...

மேலும்
First Prev 35 / 35
X