மாற்றுங்கள் 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முறையை..!

மாற்றுங்கள் 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முறையை..! 12:23

10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு, எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதற்கான அடித்தளங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. அதனால் பள்ளிகளில் அதற்கு அதிமுக்கியத்துவம் தரப்படுகிற...

மேலும்

உணவு நுண்ணுயிரியல் படிப்புக்கு உலகெங்கும் வேலை

உணவு நுண்ணுயிரியல் படிப்புக்கு உலகெங்கும் வேலை 13:04

உணவுப் பொருட்களை உருவாக்கும் நுண்ணுயிர்கள், உணவுப் பொருட்களைக் கெட்டுப்போகச் செய்யும் நுண்ணுயிர்கள் ஆகியவற்றின் தோற்றம், அமைப்பு, வளர்ச்சி, செய...

மேலும்

புகழும் பொருளும் அள்ளித்தரும் பொருள் அறிவியல் படிப்பு

புகழும் பொருளும் அள்ளித்தரும் பொருள் அறிவியல் படிப்பு 16:34

ஒரு பொருளின் தன்மை, செயல்பாடு மற்றும் வடிவம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பைப் பற்றி படித்தறிய உதவும் அறிவியல் பிரிவே பொருள் அறிவியல் (Material Science). இப...

மேலும்

வானிலையியல் படித்தால் வளமான எதிர்காலம்

வானிலையியல் படித்தால் வளமான எதிர்காலம் 14:57

புவியின் வளி மண்டலத்திலுள்ள வெப்பம், காற்று, அழுத்தம் மற்றும் நீராவி, அவற்றின் இடையிலான வினைகள் குறித்து படித்தறிய உதவும்  அறிவியலின் ஒரு பிரிவே...

மேலும்

மின்னணு அறிவியல் படித்தால் எதிர்காலம் ஜொலிக்கும்

மின்னணு அறிவியல் படித்தால் எதிர்காலம் ஜொலிக்கும் 14:57

மின்னணு ஆற்றலை கட்டுப்படுத்தி முறையான பயன்பாட்டுக்கு உட்படுத்துவது பற்றி படித்தறிய உதவும் இயற்பியல் துறையின் ஒரு பிரிவே மின்னணு அறிவியல் (Electronic Scie...

மேலும்

பாலிமர் சயின்ஸ் படிப்புக்கு பாரெங்கும் வேலை

பாலிமர் சயின்ஸ் படிப்புக்கு பாரெங்கும்  வேலை 15:13

செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் பிளாஸ்டிக் போன்ற பலபடி சேர்மங்கள் மற்றும் இயற்கையில் காணப்படும் செல்லுலோஸ் உள்ளிட்ட பலபடி சேர்மங்கள் ஆகியவற்றின் அ...

மேலும்

நீங்களும் ஆகலாம் ஐ.ஏ.எஸ்.

நீங்களும் ஆகலாம் ஐ.ஏ.எஸ். 15:08

நன்றி குங்குமச் சிமிழ் கல்வி வேலை வழிகாட்டி

 

பொது அறிவுத் தாள் - 2 பாடத் தலைப்புகள்

தேர்வு நெருங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. படி...

மேலும்
First Prev 35 / 37 Next Last
X