இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் டேராடூனில் 1952ம் ஆண்டு, நவம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி பிறந்தவர் வந்தனா சிவா. சண்டிகரில் பஞ்சாப் பல்கலையில் இயற்பியலில் ப...

X