இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

அடுத்த வேளை உணவுக்கே அல்லல்படும் ஒரு சாமானியன், சென்னை கல்வியியல் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மையத்தின் தலைவரான வெற்றிக் கதையை எளியநடையில் வ...

X